Op 5 november 2021 maakte de Code Diversiteit & Inclusie bekend dat Stichting The Need for Legacy de winnaar is geworden van de &Award Projectprijs. Deze &Award en het bijbehorende geldbedrag van €20.000 zijn bedoeld “voor een project dat op het gebied van diversiteit en inclusie een markante stap heeft gezet of een opvallend resultaat heeft geboekt.”

The Need for Legacy is een stichting gevormd door een jonge generatie theatermakers van kleur. Zij spannen zich in voor een inclusieve Nederlandse theatergeschiedenis. Het inventariseren van de behoeftes van deze generatie staat daarbij centraal. The Need For Legacy maakt het delen en archiveren van verhalen en het voeren van gesprek mogelijk. Hiermee creëren zij zichtbaarheid voor de diverse theatergeschiedenis, die nu nog vaak onzichtbaar blijft. De jury noemt dit krachtige gemeenschapsproject om deze reden dan ook noodzakelijk en onmisbaar.

Juryrapport Code Diversiteit & Inclusie &Awards

De prijs werd in ontvangst genomen door Gable Roelofsen, voorzitter van Stichting The Need for Legacy, samen met Toni Blackwell, lid van de Need for Legacy-community.

Gable Roelofsen houdt de prijscheque t.w.v. €20.000 vast en leunt samen met Toni Blackwell, die de &Award vasthoudt, tegen een grote blauwe & aan.
Gable Roelofsen en Toni Blackwell met de &Award. Foto: Jesse Wensing

Bij het in ontvangst nemen van de &Award sprak Gable Roelofsen de volgende speech uit.

Ik spreek nadrukkelijk deze dank niet alleen uit namens ons bestuur (ook bestaande uit Nilay Ceber, Naomi van der Linden, Manoj Kamps en Emmanuel Ohene Boafo) maar vooral ook namens de hele Need for Legacy community — inmiddels meer dan 70 podiumkunstenaars van verschillende afkomsten en generaties uit de volle breedte van ons veld. 

Dank namens ons allen aan de jury, de meer dan geweldige jury (en haar lid Ernestine Comvalius: over legacies gesproken!) en de rijkscultuurfondsen voor deze eer en dit extreme hartelijke genoegen. 

Bedankt aan de organisatie van deze dag en prijs voor de goede zorg van vandaag, en aan de scherpzinnige en lieve Sja’iesta F. Badloe omdat zij ons nomineerde.

Het is zeker een extra grote eer om genomineerd te zijn naast de geweldige mensen van Free Heri Heri. Het initiatief van onze medegenomineerden voelt totaal verwant aan onze drive en onze bron. Het komt voort uit de need/dezelfde behoefte, die wij dus delen. 

Wij als Nederlanders herinneren vaak gereduceerd. We herinneren onszelf vaak te smal en te selectief. Emeritus professor Gloria Wekker wijst ons er allemaal op dat we in Nederland ooit een knip hebben gemaakt in het bestuderen van overzeese geschiedenis en vaderlandse geschiedenis. Die knip maakten we niet alleen in universiteiten maar ook in de grotere cultuur. En het maakt ons ook verknipt. We geloven dat de pepernoot oer-Hollands is en ondertussen vragen we mensen die wellicht wortels hebben op eilanden waar we ooit veel ingrediënten voor die kruidnoten vandaan haalde waar ze nou echt vandaan komen. Onze honderden jaren oude overzeese geschiedenis is onze Nederlandse geschiedenis, in al z’n lelijkheid en schoonheid. Dit alles is diep vervlochten. We kunnen niet meer zeggen waar het ene of het andere deel van die geschiedenis begint. 

We zijn intens blij met deze prijs, maar het voelt ook alsof deze en andere recente erkenning uitgestelde erkenning is voor mensen die die erkenning wellicht niet mochten genieten tijdens hun carrière. Het is daarom juist belangrijk erbij stil te staan dat dit huidige tijdsgewricht van viering en ruimte voor meerstemmigheid bevochten is door mensen die daar vaak geen pluim voor ontvingen. 

Een andere uitdaging is te blijven zien hoe het verbreden van onze geschiedenis iedereen verrijkt en niemand iets afneemt. Het vraagt zelfvertrouwen, als jouw perspectief altijd centraal heeft gestaan, om dan zelfs als veranderingen allergie bij jou oproepen nieuwsgierig te blijven en de meerwaarde te blijven zien van verbreding van het verhaal.

The Need for Legacy en verwante projecten en organisaties kunnen deze verbreding en de lange weg die nog voor ons ligt niet alleen dragen. Enkel als individuen en organisaties in het veld ook naar hun eigen geschiedenis gaan kijken en dat durven te doen in positieve en negatieve zin; als meer mensen, liefst iedereen in onze cultuursector de handschoen oppakken — dán kan onze missie slagen. Diverse geschiedenis is niet van de ‘diverse mensen’ maar van ons allemaal. En dat gaat ook op voor het werk dat ermee gepaard gaat. Dat is ook van ons allemaal.

Opdat we onszelf minder gereduceerd mogen gaan herinneren.

Dank u wel.

Gable Roelofsen, voorzitter Stichting The Need for Legacy