I can’t reap if I don’t know the ground I’ve sowed my seed in.

Emmanuel Ohene Boafo, winnaar Louis d’Or 2021, acteur bij o.a. Het Nationale Theater en bestuurslid The Need For Legacy

The Need for Legacy is een stichting gevormd door een jonge generatie theatermakers van kleur die zich inspannen voor een inclusieve Nederlandse theatergeschiedenis. Verschillende generaties theatermakers komen samen in het hier en nu om behoeftes te inventariseren, verhalen te delen en gesprekken te voeren over een meer diverse en inclusieve theaterwereld. Dit wordt gekoppeld aan vergeten geschiedenissen die gezamenlijk worden bestudeerd.

The Need for Legacy fungeert tevens als spreekbuis naar instanties die zich bezighouden met de archivering van de Nederlandse podiumkunsten, waardoor er gaandeweg een correctie komt op de wijze waarop de podiumkunsten worden gearchiveerd en hoe deze kennis op o.a. toneelscholen wordt ontsloten.

Lees meer over de activiteiten en de ontstaansgeschiedenis van The Need for Legacy.