De Nederlandse theatercanon kent veel meer makers van kleur dan waar de meeste mensen zich bewust van zijn. Stichting The Need for Legacy werkt daarom aan de bewustwording hiervan door een geschiedenis zichtbaar te maken die uit de archieven dreigt te verdwijnen. Makers van kleur mogen niet vergeten worden, maar moeten blijvend zichtbaar worden gemaakt. Door het schrijven van een inclusieve geschiedenis ontwerpen we ook een diverse en inclusieve toekomst voor het Nederlandse theater. 

Wij zijn op zoek naar onderzoekers en redacteuren met uiteenlopende achtergronden en expertises om de verhalen van makers en spelers van kleur naar de oppervlakte te brengen en om samen vergeten geschiedenissen te bestuderen. Gezamenlijk werken we aan een completere geschiedschrijving en maken bronnen beschikbaar voor makers, onderzoekers, en journalisten.

Wij zoeken historici en archiefmedewerkers voor onderzoeks- en redactietaken, maar we staan ook over voor mensen met andere achtergronden voor deze functies zoals: (cultureel) antropologen, (onderzoeks)journalisten, sociologen uit verschillende velden zoals het onderwijs, journalistiek en (wetenschappelijk) onderzoek. 

Wat ga je doen

 • Optekenen van en (mee)schrijven aan geschiedenissen die nu nog niet ontsloten zijn
 • (Eind-)redactie van te publiceren artikelen
 • Verzamelen van informatie en verzamelgeschiedenissen van collecties door het doen van bronnenonderzoek, voornamelijk in archieven
 • Inventariseren van de voor het onderzoek benodigde overige informatiebronnen in binnen-­ en buitenland
 • Ordenen, analyseren, beoordelen en uitwerken van onderzoeksresultaten en deze integreren in artikelen en/of rapportages
 • Schrijven van (verdiepende) artikelen voor ons nog te ontwikkelen portal
 • Registreren van informatie
 • Deelnemen aan overleggen en begeleiden van onderzoeksprojecten 

Wij zoeken iemand 

 • net werkervaring als redacteur of tekstschrijver, on- en offline
 • met ervaring in het doen van archiefonderzoek in (koloniale) archieven van overheden en particulieren, OF: met academisch werk­ en denkniveau
 • met analytisch denkvermogen
 • met deskundigheid op het gebied van de Nl’se theatergeschiedenis, podiumkunsten, dekolonisatie en/of archiefwetenschappen
 • die planmatig en op oproepbasis kan werken
 • die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken, goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden heeft
 • die de drive voelt voor het verbreden van de Nederlandse theatergeschiedenis en/of met begrip voor het actuele denken rondom sociale rechtvaardigheid en dekolonisatie
 • met uitstekende kennis en beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van het Engels.

Wij bieden

We zoeken onderzoekers en redacteuren die op oproepbasis beschikbaar zijn. We bieden voorlopig een zzp-positie aan met passende vergoeding en dagen in overleg. 

Wij kijken uit naar alle reacties, vooral van personen met een bi- of interculturele achtergrond, en van mensen uit verschillende (studie-)richtingen met interesse in en/of ervaring met onderzoek, redactie- en archiefwerk. Als je jezelf in een aantal van de hierboven beschreven punten herkent en interesse hebt, dan zien wij jouw sollicitatie graag verschijnen!

De vacature sluit op maandag 1 mei. 

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 8 mei. Een (eventuele) tweede ronde zal een week later worden gehouden.

Voor vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met theneedforlegacy@gmail.com