Op 7 juli 2020 is de stichting The Need for Legacy officieel opgericht. De akte werd door het bestuur van Need for Legacy, bestaande uit Emmanuel Ohene Boafo, Nilay Ceber, Naomi van der Linden, voorzitter Gable Roelofsen evenals medeoprichter Mara van Nes ondertekend, waarna er met een groot deel van de Need for Legacy-gemeenschap werd geproost in het Amsterdamse Oosterpark.

The Need for Legacy is een platform en community van verschillende generaties theatermakers die samenkomen in het hier en nu om behoeftes te inventariseren, verhalen te delen en gesprekken te voeren over een meer diverse en inclusieve theaterwereld. Dit wordt gekoppeld aan vergeten geschiedenissen die gezamenlijk worden bestudeerd. Op deze wijze functioneert The Need for Legacy als spreekbuis naar instanties die zich bezighouden met de archivering van de Nederlandse podiumkunsten, waardoor er hopelijk een correctie komt op de wijze waarop de podiumkunsten worden gearchiveerd en hoe deze kennis wordt ontsloten, bijvoorbeeld op de verschillende toneelscholen.

Vanuit het theaterveld bestaat een grote behoefte voor een meer verdiepend gesprek over diversiteit, die voorbij gaat aan quota en cosmetische doeleinden. Zo hebben ruim 700 werkenden in deze sector de ‘Wij Zien Jullie’-brief ondertekend, waar The Need for Legacy mede-initiatiefnemer was. The Need for Legacy kiest ervoor om een onafhankelijke stichting te zijn die op langere termijn inzetbaar is voor de komende generaties theatermakers om kennis op te bouwen en breder uit te dragen.

The Need for Legacy wordt op deze manier ingezet als onafhankelijke stichting waar niet alleen acteurs, maar ook regisseurs, dramaturgen, docenten, vormgevers en schrijvers terecht kunnen die in een moeilijke positie verkeren, maar ook om als collectieve lobby een tegengeluid te bieden onder meer binnen de curricula van toneelscholen. Daarbij wil The Need for Legacy op een constructieve en opbouwende manier te werk gaan, door niet alleen aan te geven wat mis gaat, maar ook gezamenlijk met andere partijen en in coalities naar oplossingen toe te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van adviesmodules en lespakketten over gemarginaliseerde theatergeschiedenissen.

De stichting werkt als een nomadisch, fluïde netwerk dat een podium kan vinden op verschillende festivals, theaterhuizen en scholen, telkens vanuit dezelfde autonome visie, zonder ons te laten claimen. Op deze wijze wil The Need for Legacy een verandering teweegbrengen in het werkveld, niet alleen bij de uitvoerenden, de acteurs en makers, maar ook bijvoorbeeld bij de dramaturgen en recensenten. Centraal hierbij staan de Need for Legacy-tafels, waar de leden samen kunnen komen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Centraal staat de behoefte van The Need for Legacy-gemeenschap, de behoefte aan samenkomst, een safe space en steun aan elkaar. Need for Legacy organiseerde eerder al besloten en minder besloten tafelgesprekken en bijeenkomsten op onder andere het Theaterfestival.

The Need for Legacy heeft samenwerkingen op de agenda staan met onder andere Internationaal Theater Amsterdam, Theatermaker en het Theaterfestival en gaat de komende tijd verder in gesprek met de theaterscholen en Allard Pierson/UvA Bijzondere collecties om samen te zoeken naar diepgaande samenwerking.

De Need for Legacy-gemeenschap is ontstaan dankzij verschillende bijeenkomsten op Nieuwe Grond en is dus schatplichtig aan het werk dat verschillende curatoren van dit verdiepingsdeel van TF eerder gedaan hebben. Bovenal is zij schatplichtig aan Marjorie Boston en Maarten van Hinte van RIGHTABOUTNOW INC., die ook de naam en de spirit van de groep muntten.